Logo ja visuaalinen ilme työelämän yhteiskehittämiselle. Logo ilme suunniteltiin kuvastamaan kestävää työtä ja jatkuvaa moninaista yhteistyötä ihmisten kesken. Visuaalinen ilme on väreiltään harmoninen ja muotokieli pyöreä. Ilme sisälsi myös projektin prosessin graafisen visualisoinnin. Ilmettä käytettiin rahoittajan viestintämateriaaleissa kuten käyntikorteissa, esitteessä ja julisteissa.

  • Toteutus: Visuaalisen ilme: logo, graafinen kuvio & viestintämateriaalit (käyntikortti, juliste, esite, roll-up)
  • Tilaaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Asiakas: Kestävä keikkatyö -ESR hanke