Moderni logo ja ilme uudelle yrityskehittämishankkeelle. Visuaalisessa ilmeessä Tuote- ja palveluvirittämölle haettiin moderniutta ja raikkautta. Ytimekkyys tunnussuunnittelussa sekä avainsanat digitaalinen, ketterä, asiakaslähtöinen, kasvava & uudistuva tuotiin mukaan osaksi ilmettä ja sen markkinointimateriaalia.

  • Toteutus: Visuaalisen ilmeen suunnittelu: logo & graafinen ilme (powerpoint-kalvot, roll-up, kaavio)
  • Tilaaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus
  • Asiakas: Tuote- ja palveluvirittämö -ESR hanke