Monimuotoisen Hyvinvointiaktivisti loppujulkaisukokonaisuuden visualisointi ja web-suunnittelu verkkoon . Graafinen ilme luotiin hankkeen verkkojulkaisulle ja sen ladattavalle digijulkaisulle. Ilmeessä huomioitiin hankkeessa vakiintunut logo, jonka ympärille julkaisun visuaalisuus: värimaailma, typografia ja kuvitus rakentuivat yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellun rakenteen ympärille. Loppujulkaisu sisälsi artikkelikokoelmien kuvioiden, taulukoiden, artikkelikuvien kuvittamista ja visualisointia kokonaisuuteen sopivaksi. Asiakkaalle luotiin selkeä rakenteinen ja visuaalisesti uniikki julkaisu, joissa huomioitiin EU-saavutettavuus kriteerit.   www.hyvinvointiaktivisti.fi

  • Toteutus: Visuaalinen ilme, kuvitus ja projektikoordinointi
  • Web-design: Jukka Isokoski
  • Julkaisija Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Tilaaja: Hyvinvoinnin tilat ESR-hanke